Spjutspetsexempel i stadsutveckling

6 november, 2017

Naturvårdsverket lyfter goda innovativa spjutspetsexempel för olika funktioner i byggd miljö. I den nyutkomna rapporten Vägvisare för en hållbar stadsutveckling presenteras goda resultat från svenska och globala miljölösningar i stadsmiljöer.

Läs mer

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar och följer upp sina föreskrifter.

Läs mer

Det finns mer mikroplast i åkrarna än i haven

2 november, 2017

I en ny studie har forskare från SLU, tillsammans med Norsk institutt for vannforskning (NIVA), studerat åkrar i Sverige och USA för att se hur pass stort problemet med mikroplaster i markerna är. Resultatet är oroande menar forskarna som uppskattar att mellan 110 000 och 730 000 ton mikroplaster hamnar i jordbruksmarker i Europa och Nordamerika varje år. Det är mer än vad som totalt sett finns i havet.

Läs mer

Nya vägmärken

Nu kommer ett nytt vägmärke som varnar för olycka. Regeringen har beslutat om flera ändringar i vägmärkesförordningen och därför har Transportstyrelsen tagit fram nya vägmärken. Allt för skapa tydliga och tillgängliga regler för trafikanter och myndigheter.

Läs mer

Vanligt med brister i märkningen av ögonfranslim

1 november, 2017

Stylister som arbetar med att förlänga ögonfransar riskerar att få hälsoproblem av limmet som används vid behandlingen. Kemikalieinspektionen har granskat ögonfranslim från 25 företag och upptäckt brister i produktinformationen från alla företagen.

Läs mer

Miljömål – oktober 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer