Nya regler för överträdelse av cabotage

14 juli, 2017

Regeringen har beslutat om en ändring av reglerna om ansvar vid överträdelser av EU:s cabotageregler för lastbilstrafik. Ändringen ska göra det tydligare att sanktionsavgifter ska utfärdas om en lastbilstransport bryter mot EU:s bestämmelser i Sverige.

Läs mer

Månadsbrev – juli 2017

Vi på Altea vill önska Er alla en trevlig sommar!

Själva stänger vi ner veckorna 29. 30 och 31 men Ni når oss på 013-16 30 30 vid akuta ärenden.

Läs mer

Fler körkort på medicinska grunder

13 juli, 2017

Under första halvan av 2017 fattade Transportstyrelsen beslut om 16 514 körkortsåterkallelser vilket motsvarar en minskning med nästan 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Men samtidigt som det totala antalet återkallelser minskar så ökar antalet återkallelser på medicinska grunder med över 5 procent.

Läs mer

Nya regler för drönare

12 juli, 2017

Från och med 1 augusti gäller inte längre kameraövervakningslagens regler för företag och privatpersoner som vill flyga drönare utrustade med kamera.

Läs mer

Så minskar Ni risken för sommarmagsjuka

9 juli, 2017

Under sommarmånaderna ökar risken att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. De vanligaste smittorna är Salmonella, Ehec, Campylobakter eller Yersinia. En stor del av de som drabbas av dessa sjukdomar insjuknar under sommarmånaderna juni – augusti.

Läs mer

Mindre registreringsskylten får nytt utseende

5 juli, 2017

Transportstyrelsen ändrar utseendet på de mindre registreringsskyltarna. Ändringen innebär att storleken på bokstäverna justeras så de blir större. Förändringen gäller omgående och sker för att underlätta avläsningen av ett fordons registreringsnummer.

Läs mer

Kommande slutdatum för tillståndspliktiga ämnen

4 juli, 2017

Ni som är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV till Reach. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

Läs mer

Mål avseende offentlig upphandling – juni 2017

30 juni, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under juni 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer