Äldreomsorgens riskfyllda arbetsmiljö granskas

11 september, 2017

Antalet arbetsskadeanmälningar inom äldreomsorgen ökar. Det handlar om både belastningsolyckor, stress och hög arbetsbelastning samt våldsrelaterade orsaker. Arbetsmiljöverket ska i en nationell tillsyn under hösten granska 455 arbetsplatser utifrån hur arbetet är organiserat och hur relationerna på arbetsstället fungerar.

Läs mer

Nytt verktyg för kartelljakt

8 september, 2017

Konkurrensmyndigheterna i Norden får nu ett effektivt verktyg att använda i jakten på olagliga karteller och företag som missbrukar sin marknadsmakt. Ett nytt nordiskt samarbetsavtal gör det lättare för konkurrensmyndigheterna att utbyta information och hjälpa varandra vid gryningsräder.

Läs mer

Högertrafiken firar 50 år

3 september, 2017

Den 3 september är det 50 år sedan Sverige fick högertrafik. Förändringen föregicks av en folkomröstning där svenska folket med överväldigande majoritet röstade nej till förslaget. Men beslutet att gå över till högertrafik genomfördes ändå, då man bedömde det som nödvändigt.

Läs mer

Brist på kunskap om PFAS i konsumentprodukter

1 september, 2017

Kemikalieinspektionen har i samarbete med Nordiska kemikaliegruppen (NKG) analyserat högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i konsumentprodukter. Vi har jämfört halterna av sådana PFAS som vi vet används i konsumentprodukter med den totala halten av högfluorerade ämnen i produkterna. Undersökningen visar att den största mängden kommer från okända källor.

Läs mer

Arbetsrättsmål – augusti 2017

31 augusti, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under augusti 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Miljömål – augusti 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under augusti 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

37 bisfenoler kan vara hormonstörande

Kemikalieinspektionen identifierar i en ny rapport 37 bisfenoler, utöver bisfenol A, som kan finnas på den europeiska marknaden och som kan vara hormonstörande. Kemikalieinspektionen kommer att bevaka hur bisfenolerna används och arbeta för att öka kunskapen om ämnena.

Läs mer

Ny EU-förordning om kvicksilver

EU har beslutat om en ny förordning om kvicksilver som träder i kraft den 1 januari 2018. Förordningen bygger på FN:s konvention om kvicksilver, Minamatakonventionen. Sverige har redan ett generellt förbud mot kvicksilver sedan 2009 och kommer inte att påverkas så mycket av förändringen.

Läs mer