Kategoriarkiv: Allmänna

Bidrag till energieffektiva företag

9 januari, 2018

Nu öppnar en ny utlysning av Miljöstudier – inför en energieffektiv investering. Stödet vänder sig till små och medelstora företag som vill ta nästa steg i sitt energiarbete och titta på fler energieffektiva lösningar.

Läs mer

Nya stöd till miljövänligare transporter

19 december, 2017

Från och med 1 februari 2018 kan Ni som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel söka bidrag hos Naturvårdsverket. Syftet med bidraget är att fler människor ska få möjlighet att byta ut bilen mot ett mer miljövänligt transportmedel och på så sätt bidra till minskade utsläpp, mindre trängsel och mindre buller.

Läs mer

Nya cisternföreskrifter

8 december, 2017

Regler om cisterner har funnits länge. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor gäller fram till den 1 juli 2018 och tar bland annat upp:
• vilka cisterner som reglerna gäller för
• att de ska anmälas till tillsynsmyndigheten
• hur cisternerna ska kontrolleras
• hur ofta de ska kontrolleras

Läs mer

Biologiska bekämpningsmedel

1 december, 2017

Det ska bli enklare att använda nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel. Ett nytt system för ansökan och godkännande av arter är under uppbyggnad.

Läs mer

Konkurrensklausuler

29 november, 2017

Under hur lång tid får företag avtala om att säljaren inte ska konkurrera med köparen efter ett företagsförvärv? Det har varit en avgörande fråga i ett ärende som Konkurrensverket drivit mot företag i flyttbranschen.

Läs mer

Det finns mer mikroplast i åkrarna än i haven

2 november, 2017

I en ny studie har forskare från SLU, tillsammans med Norsk institutt for vannforskning (NIVA), studerat åkrar i Sverige och USA för att se hur pass stort problemet med mikroplaster i markerna är. Resultatet är oroande menar forskarna som uppskattar att mellan 110 000 och 730 000 ton mikroplaster hamnar i jordbruksmarker i Europa och Nordamerika varje år. Det är mer än vad som totalt sett finns i havet.

Läs mer