Kategoriarkiv: Allmänna

Informationsplikt om plastkassars miljöpåverkan

2 april, 2017

Nu ska användningen av plastbärkassar minska. Från den 1 juni ska alla som säljer eller ger bort plastkassar informera konsumenterna om hur plastkassar påverkar miljön, fördelarna med färre kassar och hur vi kan minska antalet kassar.

Läs mer

Årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017

28 mars, 2017

I årets uppföljning av miljömålen presenteras hur miljön mår och hur miljöarbetet går. En stor del av möjligheterna att nå miljömålen hänger på insatser från kommuner och näringsliv. Den här rapporten har dock fokus på statliga insatser medan goda exempel från näringslivet och kommuner presenteras på www.miljömål.se. I rapporten vill vi spegla att många myndigheter, även de som inte är utpekade miljömyndigheter, gör små och stora insatser som har betydelse för helheten.

Läs mer

Ny webbaserad lavinsäkerhetsutbildning

2 mars, 2017

Varje vinter omkommer i genomsnitt två till tre svenskar i lavinolyckor i Sverige och utomlands. Allt fler skidåkare, snowboardåkare och snöskoterförare rör sig i lavinfarlig terräng. Flera aktuella undersökningar visar att många har bristfälliga kunskaper om lavinsäkerhet. Som ett led i utvecklingen av det svenska lavinsäkerhetsarbetet lanserar Naturvårdsverket i samverkan med flera aktörer en ny grundläggande webbutbildning: SVELAV Intro.

Läs mer

Energiläget i siffror 2017

23 februari, 2017

Nu finns Energiläget i siffror 2017 att ladda ner. Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken. Viss data finns i serier ända från 70-talet.

 

Läs mer

Ny app för krisinformation

22 februari, 2017

Krisinformation.se har släppt en ny app för Android och iOS. Nyheter i appen är bland annat varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket. Ni hittar även checklistor för hur Ni kan förbereda Er för allvarliga händelser.

Läs mer

Många nya naturreservat

14 februari, 2017

Antalet naturreservat som beslutas i Sverige ökade kraftigt under 2016. Statistik från Naturvårdsverket visar att drygt 270 beslut om naturreservat fattades under året.

Läs mer

60% ekologiska livsmedel 2030

8 februari, 2017

Regeringens handlingsplan för den nationella livsmedelsstrategin lanserades den 6:e februari. En nyhet är ett inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion som anger att 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen vara ekologisk till 2030.

Läs mer