Kategoriarkiv: Allmänna

Årets naturfotograf utsedd

14 juni, 2017

Naturvårdsverket har beslutat att årets naturfotograf 2016 är Mats Andersson. Stipendiet delas ut för 26:e året och prissumman är 25 000 kronor.

Läs mer

Minskade utsläpp av mikroplaster

3 juni, 2017

Naturvårdsverket har identifierat vilka källor som står för de största utsläppen av mikroplast i Sverige. Kunskap och medvetenheten om mikroplaster behöver öka. Forskning, förbättrad upphandling, vägledning, dialog och informationsinsatser föreslås för minskade utsläpp av mikroplaster i Sverige.

Läs mer

Ny webbplats för svenskt miljöarbete

2 juni, 2017

Sverigesmiljömål.se är en ny nationell webbplats för miljöarbete. Syftet med denna är att inspirera och omvandla besökarnas engagemang till praktisk handling för att bidra till att miljömålen nås.

Läs mer

Myndigheter allt bättre på miljökrav i upphandlingar

12 april, 2017

Statliga myndigheter bedriver ett aktivt miljöarbete inom många olika verksamhetsområden. Andelen upphandlingar där miljökrav ställs ökar. Fler väljer också att delta i möten på distans för att minska koldioxidutsläppen. Trots det behöver åtgärdsarbetet stärkas ytterligare för att minska på koldioxidutsläpp och energianvändning.

Läs mer

Informationsplikt om plastkassars miljöpåverkan

2 april, 2017

Nu ska användningen av plastbärkassar minska. Från den 1 juni ska alla som säljer eller ger bort plastkassar informera konsumenterna om hur plastkassar påverkar miljön, fördelarna med färre kassar och hur vi kan minska antalet kassar.

Läs mer

Årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017

28 mars, 2017

I årets uppföljning av miljömålen presenteras hur miljön mår och hur miljöarbetet går. En stor del av möjligheterna att nå miljömålen hänger på insatser från kommuner och näringsliv. Den här rapporten har dock fokus på statliga insatser medan goda exempel från näringslivet och kommuner presenteras på www.miljömål.se. I rapporten vill vi spegla att många myndigheter, även de som inte är utpekade miljömyndigheter, gör små och stora insatser som har betydelse för helheten.

Läs mer

Ny webbaserad lavinsäkerhetsutbildning

2 mars, 2017

Varje vinter omkommer i genomsnitt två till tre svenskar i lavinolyckor i Sverige och utomlands. Allt fler skidåkare, snowboardåkare och snöskoterförare rör sig i lavinfarlig terräng. Flera aktuella undersökningar visar att många har bristfälliga kunskaper om lavinsäkerhet. Som ett led i utvecklingen av det svenska lavinsäkerhetsarbetet lanserar Naturvårdsverket i samverkan med flera aktörer en ny grundläggande webbutbildning: SVELAV Intro.

Läs mer

Energiläget i siffror 2017

23 februari, 2017

Nu finns Energiläget i siffror 2017 att ladda ner. Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken. Viss data finns i serier ända från 70-talet.

 

Läs mer