Kategoriarkiv: Fastighet

Webbutbildning om klimatanpassning

9 juni, 2017

Nu lanserar Boverket en webbutbildning om klimatanpassning i planeringen. Här får Ni svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar. Ni får också exempel på åtgärder och arbetssätt kopplade till översiktsplanen och hur Ni kan reglera åtgärder för klimatanpassning i detaljplan. Utbildningen tar cirka 45 minuter.

Läs mer

Ny webbutbildning om brandskydd

12 maj, 2017

Nu lanserar Boverket en ny webbutbildning, Brandskydd i PBL, som handlar om hur byggnadstekniskt brandskydd hanteras i olika delar av PBL-processen. Webbutbildningen består av flera moduler och innehåller övergripande beskrivning av hur brandskydd kommer in i plan- och byggprocessen samt tar även upp frågan om varför vi behöver brandskyddsregler.

Läs mer

Naturens tjänster i staden

8 maj, 2017

I den byggda miljön finns ofta ett antal tjänster som naturen ger oss utan att vi tänker så mycket på det. Dessa tjänster kallas ekosystemtjänster och de bidrar till att göra staden mer attraktiv och hälsosam samt bättre anpassad till ett förändrat klimat.

Läs mer