Kategoriarkiv: Fastighet

Spjutspetsexempel i stadsutveckling

6 november, 2017

Naturvårdsverket lyfter goda innovativa spjutspetsexempel för olika funktioner i byggd miljö. I den nyutkomna rapporten Vägvisare för en hållbar stadsutveckling presenteras goda resultat från svenska och globala miljölösningar i stadsmiljöer.

Läs mer

Ska Du bygga om hemma?

10 oktober, 2017

Boverket har tagit fram en broschyr som ger kortfattad information om vad som gäller om man ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader.

Läs mer

Webbutbildning om klimatanpassning

9 juni, 2017

Nu lanserar Boverket en webbutbildning om klimatanpassning i planeringen. Här får Ni svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar. Ni får också exempel på åtgärder och arbetssätt kopplade till översiktsplanen och hur Ni kan reglera åtgärder för klimatanpassning i detaljplan. Utbildningen tar cirka 45 minuter.

Läs mer

Ny webbutbildning om brandskydd

12 maj, 2017

Nu lanserar Boverket en ny webbutbildning, Brandskydd i PBL, som handlar om hur byggnadstekniskt brandskydd hanteras i olika delar av PBL-processen. Webbutbildningen består av flera moduler och innehåller övergripande beskrivning av hur brandskydd kommer in i plan- och byggprocessen samt tar även upp frågan om varför vi behöver brandskyddsregler.

Läs mer