Kategoriarkiv: Informationssäkerhet

Ny checklista för dataskydd

4 maj, 2016

Datainspektionen har tagit fram en checklista som ett stöd till företag och andra organisationer som nu måste förbereda sig för den EU-förordning om dataskydd som om två år ersätter personuppgiftslagen.

Läs mer

Ny rapport om betydelsen av informationssäkerhet

20 februari, 2016

På uppdrag av MSB genomförde Örebro universitet under hösten 2015 en Delphi-studie av några grundläggande begrepp på informationssäkerhetsområdet. Rapporten visar på flera angelägna utvecklingsbehov, inte minst bredare och effektivare förankring.

Läs mer

Ny passdatalag

22 december, 2015

Datainspektionen är positiv till ny passdatalag men pekar samtidigt på ett par brister i förslaget.

Läs mer

Nya krav på driftsäkerhet

17 december, 2015

Vid årsskiftet träder nya föreskrifter om driftsäkerhet i kraft. PTS publicerar nu en plan för tillsyn där en granskning av de nya reglerna ingår.

Läs mer

Obligatorisk it-incidentrapportering

Regeringen har beslutat att införa obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter från och med den 1 april 2016. MSB får i och med detta mandatet att ta fram ytterligare föreskrifter om rapporteringen. Dessa går nu ut på remiss.

Läs mer