Kategoriarkiv: Kemikalier

Sju nya ämnen på kandidatförteckningen

17 januari, 2018

Sju nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Dessutom fastställs att bisfenol A, som redan finns på kandidatförteckningen, är hormonstörande i miljön. Tre kadmiumföreningar förs upp på listan efter förslag från Sverige.

Läs mer

Två nya kemikalieföreskrifter

22 december, 2017

Kemikalieinspektionen har beslutat om två nya grundföreskrifter – KIFS 2017:7 och KIFS 2017:8. De nya föreskrifterna kommer att ersätta KIFS 2008:2 och träder i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer

Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen

20 december, 2017

Sverige och Tyskland föreslår att cirka 200 högfluorerade ämnen (PFAS) ska förbjudas i hela EU. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa bjuder nu in till ett samråd om förslaget.

Läs mer

Nya anmälningskrav för nanomaterial

5 december, 2017

Kemikalieinspektionen inför ett nytt krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att uppgifter om nanomaterial för första gången ska rapporteras till produktregistret i februari 2019.

Läs mer

Kriterier för hormonstörande egenskaper hos biocidämnen

22 november, 2017

EU-kommissionen har nu publicerat kriterier för hormonstörande egenskaper hos ämnen som används i biocidprodukter. Kriterierna är vetenskapligt baserade och ska användas för att bedöma om biocidämnen är hormonstörande för människor och djur. Förordningen träder i kraft den 7 december och kriterierna ska tillämpas från och med den 7 juni 2018.

Läs mer

Vanligt med brister i märkningen av ögonfranslim

1 november, 2017

Stylister som arbetar med att förlänga ögonfransar riskerar att få hälsoproblem av limmet som används vid behandlingen. Kemikalieinspektionen har granskat ögonfranslim från 25 företag och upptäckt brister i produktinformationen från alla företagen.

Läs mer