Kategoriarkiv: Kemikalier

Brist på kunskap om PFAS i konsumentprodukter

1 september, 2017

Kemikalieinspektionen har i samarbete med Nordiska kemikaliegruppen (NKG) analyserat högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i konsumentprodukter. Vi har jämfört halterna av sådana PFAS som vi vet används i konsumentprodukter med den totala halten av högfluorerade ämnen i produkterna. Undersökningen visar att den största mängden kommer från okända källor.

Läs mer

37 bisfenoler kan vara hormonstörande

31 augusti, 2017

Kemikalieinspektionen identifierar i en ny rapport 37 bisfenoler, utöver bisfenol A, som kan finnas på den europeiska marknaden och som kan vara hormonstörande. Kemikalieinspektionen kommer att bevaka hur bisfenolerna används och arbeta för att öka kunskapen om ämnena.

Läs mer

Ny EU-förordning om kvicksilver

30 augusti, 2017

EU har beslutat om en ny förordning om kvicksilver som träder i kraft den 1 januari 2018. Förordningen bygger på FN:s konvention om kvicksilver, Minamatakonventionen. Sverige har redan ett generellt förbud mot kvicksilver sedan 2009 och kommer inte att påverkas så mycket av förändringen.

Läs mer

Ett nytt ämne på EU:s kandidatförteckning

25 augusti, 2017

EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen har uppdaterats med ett nytt ämne. Ett ämne som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information, anmälan och tillstånd enligt Reach-förordningen.

Läs mer

Kriterier för biocider

14 juli, 2017

Den 12 juli antog medlemsländernas behöriga myndigheter för biocider att samma förslag till vetenskapliga kriterier som röstades fram för att identifiera hormonstörande ämnen för växtskyddsmedel, även ska gälla för biocider.

Läs mer

Kommande slutdatum för tillståndspliktiga ämnen

4 juli, 2017

Ni som är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV till Reach. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

Läs mer

Perfluorhexansulfonsyra läggs till på kandidatförteckningen

19 juni, 2017

Det mycket svårnedbrytbara ämnet perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) kommer att läggas till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen, efter ett förslag från Sverige. I samma veva har EU:s medlemsländer identifierat bisfenol A som hormonstörande för människor.

Läs mer

KemI vill begränsa mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

16 juni, 2017

Kemikalieinspektionen överväger ett förslag om att begränsa användningen av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik i EU. Nu finns det möjlighet att komma med synpunkter på arbetet i ett öppet samråd. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och kan påverka människors förmåga att få barn.

Läs mer

12 nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach

15 juni, 2017

12 nya ämnen förs upp i bilaga XIV i Reach och blir därmed tillståndspliktiga. I bilaga XIV finns ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön, så kallade Substances of Very High Concern (SVHC). Ämnena på bilaga XIV finns även på Kandidatförteckningen.

Läs mer