Kategoriarkiv: Kemikalier

Kommande slutdatum för tillståndspliktiga ämnen

4 juli, 2017

Ni som är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV till Reach. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

Läs mer

Perfluorhexansulfonsyra läggs till på kandidatförteckningen

19 juni, 2017

Det mycket svårnedbrytbara ämnet perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) kommer att läggas till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen, efter ett förslag från Sverige. I samma veva har EU:s medlemsländer identifierat bisfenol A som hormonstörande för människor.

Läs mer

KemI vill begränsa mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

16 juni, 2017

Kemikalieinspektionen överväger ett förslag om att begränsa användningen av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik i EU. Nu finns det möjlighet att komma med synpunkter på arbetet i ett öppet samråd. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och kan påverka människors förmåga att få barn.

Läs mer

12 nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach

15 juni, 2017

12 nya ämnen förs upp i bilaga XIV i Reach och blir därmed tillståndspliktiga. I bilaga XIV finns ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön, så kallade Substances of Very High Concern (SVHC). Ämnena på bilaga XIV finns även på Kandidatförteckningen.

Läs mer

Nya regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

31 maj, 2017

De svenska regler som innebär att Ni behöver ha tillstånd för att yrkesmässigt överlåta och privat hantera särskilt farliga kemiska produkter ändras från den 1 juni i år. Ändringarna handlar om vilka faroklasser som ska omfattas av begreppet särskilt farliga kemiska produkter och vilka produkter som ska vara undantagna från reglerna.

Läs mer

Skärpta regler för privat användning av växtskyddsmedel

22 maj, 2017

Kemikalieinspektionen planerar att skärpa reglerna för privat användning av växtskyddsmedel i Sverige. Bara produkter som innehåller ämnen med låg risk ska få användas av privatpersoner, enligt en ny rapport till regeringen. På några års sikt väntas det innebära att till exempel medel med glyfosat eller ättiksyra inte får godkännas för privat användning.

Läs mer

Äldre kemikaliemärkning upphör att gälla

19 maj, 2017

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som Ni köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning.

Läs mer

Ny teknisk anpassning av regler för klassificering och märkning

15 maj, 2017

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har uppdaterats för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den tionde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP10).

Läs mer