Kategoriarkiv: Kemikalier

Ny mobil-app med information om farliga kemikalier

20 september, 2017

Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

Läs mer

Nytt tillsynsprojekt avseende CLP-märkning i handeln

14 september, 2017

Sedan den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Från september till och med december kommer inspektörer från omkring 150 kommuner att kontrollera om kraven i lagstiftningen följs. Inspektionerna sker inom ramen för ett nationellt samverkansprojekt som Kemikalieinspektionen anordnar.

Läs mer

Brist på kunskap om PFAS i konsumentprodukter

1 september, 2017

Kemikalieinspektionen har i samarbete med Nordiska kemikaliegruppen (NKG) analyserat högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i konsumentprodukter. Vi har jämfört halterna av sådana PFAS som vi vet används i konsumentprodukter med den totala halten av högfluorerade ämnen i produkterna. Undersökningen visar att den största mängden kommer från okända källor.

Läs mer

37 bisfenoler kan vara hormonstörande

31 augusti, 2017

Kemikalieinspektionen identifierar i en ny rapport 37 bisfenoler, utöver bisfenol A, som kan finnas på den europeiska marknaden och som kan vara hormonstörande. Kemikalieinspektionen kommer att bevaka hur bisfenolerna används och arbeta för att öka kunskapen om ämnena.

Läs mer

Ny EU-förordning om kvicksilver

30 augusti, 2017

EU har beslutat om en ny förordning om kvicksilver som träder i kraft den 1 januari 2018. Förordningen bygger på FN:s konvention om kvicksilver, Minamatakonventionen. Sverige har redan ett generellt förbud mot kvicksilver sedan 2009 och kommer inte att påverkas så mycket av förändringen.

Läs mer