Kategoriarkiv: Kemikalier

Nya regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

31 maj, 2017

De svenska regler som innebär att Ni behöver ha tillstånd för att yrkesmässigt överlåta och privat hantera särskilt farliga kemiska produkter ändras från den 1 juni i år. Ändringarna handlar om vilka faroklasser som ska omfattas av begreppet särskilt farliga kemiska produkter och vilka produkter som ska vara undantagna från reglerna.

Läs mer

Skärpta regler för privat användning av växtskyddsmedel

22 maj, 2017

Kemikalieinspektionen planerar att skärpa reglerna för privat användning av växtskyddsmedel i Sverige. Bara produkter som innehåller ämnen med låg risk ska få användas av privatpersoner, enligt en ny rapport till regeringen. På några års sikt väntas det innebära att till exempel medel med glyfosat eller ättiksyra inte får godkännas för privat användning.

Läs mer

Äldre kemikaliemärkning upphör att gälla

19 maj, 2017

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som Ni köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning.

Läs mer

Ny teknisk anpassning av regler för klassificering och märkning

15 maj, 2017

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har uppdaterats för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den tionde tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP10).

Läs mer

Nya EU-regler för information till Giftinformationscentralen

19 april, 2017

EU-kommissionen har antagit nya regler för vilka uppgifter om kemiska blandningar som företagen måste lämna till Giftinformationscentralen. De ändrade kraven införs stegvis de närmaste åren. Informationen behövs för att Giftinformationscentralen ska kunna ge rätt information vid förgiftningar och andra olyckor.

Läs mer

Kontroll av kemikalier i handeln hösten 2017

30 mars, 2017

Från och med den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Inspektörer från kommuner runt om i landet kommer i höst att kontrollera om kravet i lagstiftningen följs. I september arrangerar Kemikalieinspektionen utbildningar för kommuninspektörer som sedan ska inspektera sina lokala butiker.

Läs mer

Miljöfarligt ämne hittades i hemtextilier

20 mars, 2017

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga ämnen i 167 hemtextilier som påslakan, handdukar och filtar. Nästan en tiondel av textilierna innehöll ett miljöfarligt ämne som kommer att bli förbjudet 2021. I ett kuddfodral hittades också ett otillåtet färgämne.

Läs mer

Färg och lim innehåller ofta allergiframkallande ämnen

13 mars, 2017

Det är vanligt att färg och lim innehåller allergiframkallande ämnen, visar analyser som Kemikalieinspektionen har gjort i ett tillsynsprojekt. De flesta av de 41 produkter som granskades var rätt klassificerade och märkta, men Kemikalieinspektionen har ifrågasatt att fem av produkterna inte varit klassificerade och märkta som allergiframkallande.

Läs mer