Kategoriarkiv: Producentansvar

Nya sanktionsavgifter för maskiner

14 april, 2017

Alla maskiner som släpps på den svenska marknaden ska åtföljas av en bruksanvisning och en försäkran om att maskinen följer alla europeiska hälso- och säkerhetskrav. En skärpning av reglerna gör att tillverkare som inte uppfyller kraven kan tvingas att betala en sanktionsavgift. De nya reglerna gäller för maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017.

Läs mer

Informationsplikt om plastkassars miljöpåverkan

2 april, 2017

Nu ska användningen av plastbärkassar minska. Från den 1 juni ska alla som säljer eller ger bort plastkassar informera konsumenterna om hur plastkassar påverkar miljön, fördelarna med färre kassar och hur vi kan minska antalet kassar.

Läs mer

Ny energimärkning ska underlätta för konsumenten

28 mars, 2017

Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen är överens om att ändra energimärkningen i EU. Den nuvarande märkningen med A+++ till G ersätts av skalan A till G och ska göra det lättare för konsumenten att göra medvetna och energismarta val.

Läs mer

Rapportering av plastbärkassar

4 mars, 2017

Från och med den 1 januari 2017 måste den som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige rapportera antal tunna respektive tjocka plastbärkassar avsedda för den svenska marknaden. De plastbärkassar som omfattas är de som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls.

Läs mer

Tuffare krav på nätverksstandby

10 januari, 2017

Ekodesignkraven på produkter med nätverskuppkoppling har skärpts. Nu måste produkterna som kommer ut på marknaden dra hälften så mycket el, men fortfarande göra samma jobb.

Läs mer

Förordning om plastbärkassar

10 december, 2016

Sverige har ställt sig bakom ett franskt initiativ till en global koalition för att minska nedskräpningen i haven. Regeringen har också tagit ett viktigt steg nationellt genom att besluta om en ny förordning som ska minska förbrukningen av plastbärkassar. Läs mer