Kategoriarkiv: Producentansvar

Energikrav på kyl och frys för storkök

16 juni, 2016

Från 1 juli 2016 kan den som ska köpa kyl och frys till sitt restaurang- eller storkök ta hjälp av energimärkningen. Samtidigt får flera olika typer av professionella kylar och frysar ekodesignkrav som tillverkarna ska följa.

Läs mer

Ändringar i föreskrifterna om behörighet och EMC

24 maj, 2016

Den 12 maj 2016 beslutade Elsäkerhetsverket om två nya författningar ELSÄK-FS 2016:4 och ELSÄK-FS 2016:5. Det rör sig om vissa ändringar i befintliga regler om behörighet respektive elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2016.

Läs mer

Motorsågstest visar allvarliga brister

25 april, 2016

Samtliga åtta motorsågar som ingick i Arbetsmiljöverkets test hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt otillräckliga bruksanvisningar. Motorsågstestet är en del av myndighetens marknadskontroll med syfte att skydda användare från farliga produkter.

Läs mer

Nya regler avseende ATEX, LVD och EMC

5 april, 2016

Den 20 april börjar nya regler för elektriska produkter att gälla. Föreskrifterna gäller tre nya direktiv som förtydligar vad den som säljer eller på annat sätt erbjuder elektriska produkter ska göra för att produkterna ska få tillhandahållas.

Läs mer

Farliga kemikalier hittade i hemelektronik

18 mars, 2016

Fyra av tio elektriska produkter som Kemikalieinspektionen har analyserat innehåller förbjudna kemikalier. I mjuka plastdelar har myndigheten hittat kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks kunna orsaka cancer. Dessutom har bly påträffats i lödningar i flera produkter.

Läs mer

Nya krav för fritidsbåtar och vattenskotrar

9 mars, 2016

2016 börjar nya regler kring konstruktion, tillverkning och handel med fritidsbåtar och vattenskotrar att gälla i Sverige. En nyhet är att alla distributörer ska kontrollera att de produkter som omfattas är provade och uppfyller kraven.

Läs mer