Kategoriarkiv: Transport

Nya vägmärken

2 november, 2017

Nu kommer ett nytt vägmärke som varnar för olycka. Regeringen har beslutat om flera ändringar i vägmärkesförordningen och därför har Transportstyrelsen tagit fram nya vägmärken. Allt för skapa tydliga och tillgängliga regler för trafikanter och myndigheter.

Läs mer

Snart börjar en ny skoter säsong med nya hjälmkrav

27 oktober, 2017

Det finns 12 731 st snöskotrar i Luleå kommun men bara 4 st i Burlöv. Skoterägandet är av förklarliga skäl betydligt större i norr än i söder i vårt land. Men oavsett var i landet börjar det bli dags att ta fram skotern, testköra motorn och se allt fungerar som det ska. Skotersäsongen är snart här.

Läs mer

Välj rätt däck

20 oktober, 2017

Vinterväglaget har börjat dra in över Sverige och från och med den 1 december är det krav på vinterdäck. För den som planerar att köpa nya däck kan det vara värt att se över energimärkningen. Ett grönt däck tillsammans med sparsam körning kan nämligen spara upp till 1 700 kronor per år i minskad bränsleanvändning.

Läs mer

Nya regler för taxiförarlegitimation

17 oktober, 2017

Från och med 1 december 2017 införs nya regler som påverkar körprovet för taxiförarlegitimation. De nya reglerna ska öka säkerheten vid körprovet för både föraren och förarprövaren.  Säkerheten ökar också för medtrafikanter som är i den trafikmiljö där provet äger rum.

Läs mer

Förslag att ge bidrag till lätta elfordon

21 september, 2017

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalning av bidraget till privatpersoner. Hur ansökan till Naturvårdsverket ska gå till är en av de saker som utreds just nu.

Läs mer

Körkortsåterkallelser

13 september, 2017

Under 2016 återkallade Transportstyrelsen 31 527 körkort. I över 16 procent av fallen var körkortsinnehavaren en ung man mellan 18-24 år, trots att gruppen bara utgör 4,3 procent av alla körkortsinnehavare. Tydlig överrepresentation bland unga syns också i också i statistiken för singelolyckor på väg. Läs mer

Högertrafiken firar 50 år

3 september, 2017

Den 3 september är det 50 år sedan Sverige fick högertrafik. Förändringen föregicks av en folkomröstning där svenska folket med överväldigande majoritet röstade nej till förslaget. Men beslutet att gå över till högertrafik genomfördes ändå, då man bedömde det som nödvändigt.

Läs mer

Nya regler för överträdelse av cabotage

14 juli, 2017

Regeringen har beslutat om en ändring av reglerna om ansvar vid överträdelser av EU:s cabotageregler för lastbilstrafik. Ändringen ska göra det tydligare att sanktionsavgifter ska utfärdas om en lastbilstransport bryter mot EU:s bestämmelser i Sverige.

Läs mer

Fler körkort på medicinska grunder

13 juli, 2017

Under första halvan av 2017 fattade Transportstyrelsen beslut om 16 514 körkortsåterkallelser vilket motsvarar en minskning med nästan 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Men samtidigt som det totala antalet återkallelser minskar så ökar antalet återkallelser på medicinska grunder med över 5 procent.

Läs mer