Miljömål – december 2017

31 december, 2017

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Självkörande bussar på allmän väg

27 december, 2017

Transportstyrelsen har nu gett klartecken till den första försöksverksamheten med självkörande buss på allmän väg i Sverige. Beslutet gör det möjligt att testa framtidens hållbara transporter.

Läs mer

Plastpåsar

26 december, 2017

I Sverige har den nya lagstiftningen kring plastpåsar funnits i drygt ett halvår. Flera stora butikskedjor rapporterar om en kraftig minskning även att det är långt till de uppsatta målen.

Läs mer

Två nya kemikalieföreskrifter

22 december, 2017

Kemikalieinspektionen har beslutat om två nya grundföreskrifter – KIFS 2017:7 och KIFS 2017:8. De nya föreskrifterna kommer att ersätta KIFS 2008:2 och träder i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer

Nya tröskelvärden – LOU

Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2018. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

Läs mer

Ändring av kraven för OVK

21 december, 2017

Boverket har ändrat föreskrifterna avseende besiktning av ventilation, OVK. Många av dagens certifierade funktionskontrollanter kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Dessutom har bostadsbyggandet ökat påtagligt, vilket ger ett ökat behov av funktionskontrollanter. Tillgången på funktionskontrollanter behöver kunna säkerställas för framtiden och därför ändras kraven på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter.

Läs mer

Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen

20 december, 2017

Sverige och Tyskland föreslår att cirka 200 högfluorerade ämnen (PFAS) ska förbjudas i hela EU. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa bjuder nu in till ett samråd om förslaget.

Läs mer

Rapport om överprövningar

En stor andel, 80 procent, av de offentliga upphandlingar som överprövas bedöms vara korrekta. Men mycket få upphandlingar överprövas innan tilldelningsbeslutet. Det visar den rapport som Upphandlingsmyndigheten har lämnat över till regeringen.

Läs mer