Hackeforsmodellen – vi hjälper dig och ditt företag att växa och utvecklas!

 

ledningssystem

Ledningssystem

Vi har utvecklat ett verktyg, Hackeforsmodellen®. Med hjälp av det har vi byggt fler än 2400 internationella certifikat. Låt oss hjälpa Er att införa ett ledningssystem!

stodtjanster

Stödtjänster

Vi tillhandahåller stödtjänster som underlättar Er verksamhet och arbetet med Ert ledningssystem. Låt oss underlätta Ert vardagliga arbete!

juridik

Juridik

Våra jurister hjälper Er med allt från privaträttsliga ärenden som testamente, bouppteckning och äktenskapsförord till sådant Ni behöver som företagare, generationsskifte, aktieägaravtal och avtalsgranskning. Vi hjälper Er även vid offentliga upphandlingar och företräder Er i bland annat förvaltningsrätten.

utbildningar

Utbildningar

Våra kunniga konsulter utbildar årligen många personer inom en många olika områden. Vi håller utbildningar från Lund i söder till Övertorneå i norr. Exempel på områden vi utbildar inom är ledningssystem, miljö- och kvalitetsgrunder, kemikaliehantering, ADR, arbetsmiljö och brandskydd. Vi genomför även företagsspecifika utbildningar. Låt oss hjälpa till och utveckla Er personal!

tillsyn

Tillsyn, tillstånd och MKB

Våra jurister hjälper till med tillstånds-ansökningar inom ett brett område från miljöfarlig verksamhet, livsmedelsanläggningar, kemikalier och producentansvar. Vi hjälper Er även med miljökonsekvensbeskrivningar och miljörapporteringar. Vi kan även medverka vid tillsynsbesök och andra kontakter med myndigheter.

kemikalier

Kemikalier

Låt våra kemister förbättra Er kemikaliehantering. Vi hjälper Er med allt från framtagande av säkerhetsdatablad, kemikaliesäkerhetsbedömningar till den praktiska hanteringen i Ert företag. Vi genomför även specifika utbildningar utifrån Er verksamhet där vi t.ex. kan kombinera ADR 1.3 med härdplastutbildning.

 

27001

45001-6 (5)900114001 rating1