Dags att nominera till Miljömålspriset 2021

23 november, 2020

Miljömålspriset delas ut årligen för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål. Fram till den 1 december kan du skicka in en nominering av en organisation eller person som gjort något bra för miljön.

Läs mer

Europa minskar avfallet – igen

21 november, 2020

Den 21 november gick startskottet för 2020 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 21 och 29 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i Europa.

Läs mer

Naturvårdsverket publicerar ny rapport om producentansvar

20 november, 2020

I slutet av oktober publicerade Naturvårdsverket rapporten ”Extended Producer Responsibility in Sweden” som syftar till att ge en samlad översikt av de producentansvar som finns i Sverige idag, däribland producentansvaret för förpackningar och tidningar.

Läs mer

Skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd får användas hela 2021

19 november, 2020

Personlig skyddsutrustning mot covid-19 med tillfälliga tillstånd från Arbetsmiljöverket får nu användas fram till sista december 2021. Det har Arbetsmiljöverket beslutat i nya föreskrifter som reglerar de förlängda tillfälliga tillstånden för personlig skyddsutrustning mot smittspridningen av sjukdomen covid-19.

Läs mer

93 procent av elprodukter köpta utanför EU har brister

17 november, 2020

93 procent av testade elprodukter från nätsajterna WISH, Aliexpress och eBay blev underkända visar en undersökning utförd av Elsäkerhetsverket. Bristerna är allvarliga med risk för elchock och brand. 26 av 28 testade produkter hade fått försäljningsförbud på den svenska marknaden enligt Elsäkerhetsverket.

Läs mer

Månadsbrev

I november månads nyhetsbrev kan Ni läsa om aktuella ämnen inom arbetsmiljö, miljö, fastighet, informationssäkerhet, kemikalier och transport såsom;

Läs mer

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

13 november, 2020

Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet.

Läs mer

Unikt samarbete banar väg för elektrifierade godstransporter

4 november, 2020

Elektrifiering av lastbilstransporter krävs för att minska klimat- och hälsopåverkan från tung vägtrafik. Nu går en rad aktörer samman för att testa ett elektrifierat godstransportsystem i Mälardalen och Västra Götaland, med siktet inställt på storskaligt nationellt införande.

Läs mer

Strategi för klimatsmart konsumtion tas fram

2 november, 2020

Såväl den privata som den offentliga konsumtionen behöver anpassas om vi ska nå Paris-avtalets 1,5-gradersmål. Regeringen ger nu Miljömålsberedningen i uppgift att föreslå styrmedel och åtgärder för att uppnå det.

Läs mer