IPCC:s klimatrapport om 1,5 graders global uppvärmning

15 oktober, 2018

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om 1,5 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmningen får allvarliga konsekvenser för många människor, för miljön och för ekosystemen.

Läs mer

Nu startar Informationssäkerhetsmånaden

Den 1 oktober inleder Sverige Informationssäkerhetsmånaden, ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i hela Europa. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att öka medvetenheten och höja baskunskapen hos allmänheten samt små och medelstora företag om varför det är viktigt att skydda sin information. Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information! Läs mer

Arbetsrättsmål – september 2018

30 september, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under september 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Miljömål – september 2018

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under september 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Nu är det dags att mäta radon

28 september, 2018

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021.

Läs mer

Månadsbrev – september 2018

20 september, 2018

I månadens nyhetsbrev kan ni läsa om att Altea har inlett ett fördjupat samarbete med Unik Resurs vilket medför att Alteas kunder får tillgång till Unik Resurs storkundspriser på hela deras omfattande tjänsteutbud.

Läs mer