Månadsbrev – maj 2018

23 maj, 2018

Under april kom de mycket efterlängtade riktlinjerna gällande EMC-direktivet kommit på plats. Den nya guiden innehåller bland annat tydliga förklaringar kring hur du ska tänka som tillverkare för att få din produkt CE-märkt enligt EMC-direktivet.

Läs mer

Om krisen eller kriget kommer

21 maj, 2018

Under Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni, skickar MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Alla hushåll får ett exemplar men redan nu kan du läsa och ladda ned broschyren om vår gemensamma beredskap och säkerhet.

Läs mer

Datainspektionen byter namn?

18 maj, 2018

I en promemoria föreslås att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Datainspektionen anser att ett mer ändamålsenligt namn är Dataskyddsmyndigheten.

Läs mer

Fler taxiföretag måste ansluta sig till redovisningscentral

9 maj, 2018

Nu måste alla taxiföretag ha anslutit sina taxametrar till en redovisningscentral. Uppgifterna från taxametrarna ska underlätta för Skatteverket när de kontrollerar att företagen betalar skatt och avgifter. Transportstyrelsen intensifierar nu insatserna mot dem som ännu inte är anslutna och mot dem som ännu inte skickar några uppgifter.

Läs mer

Nya regler skyddar 1 miljon arbetstagare mot smitta

8 maj, 2018

Den 8 maj beslutade Arbetsmiljöverket om nya föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Föreskrifterna börjar gälla den 19 november i år. I samband med att de träder i kraft upphör de nuvarande föreskrifterna (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet att gälla.

Läs mer

Utsläpp av koldioxid styr bonus och skatt för nya bilar

7 maj, 2018

Den första juli i år införs bonus malus som kan innebära bonus eller förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. Regeringen vill premiera bilar med låga koldioxidutsläpp med en bonus. Bilar med höga koldioxidutsläpp kommer att beskattas extra de tre första åren. Transportstyrelsen lanserar en e-tjänst som gör att bilköpare snabbt får besked om bonus eller förhöjd fordonsskatt.

Läs mer