Investeringsstöd till små och medelstora företag

21 augusti, 2019

Har Ni ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i energiarbetet? Då kan Ni söka stöd för att genomföra åtgärder som leder till effektivare energianvändning. Stödet går att söka fram till 15 oktober 2019.

Läs mer

Prognos om energianvändning

1 augusti, 2019

Energimyndigheten publicerar nu sommarens kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel för perioden 2018–2022. Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 605 till 582 terawattimmar (TWh), medan den slutliga energianvändningen i samtliga användarsektorer väntas öka.

Läs mer

17 nya invasiva arter

26 juli, 2019

För att skydda biologisk mångfald kommer ytterligare 17 invasiva främmande arter bli förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av dem har hittats i svensk natur, men några av dem kan finnas i svenska trädgårdar och parker.

Läs mer

EU-utlysning kopplad till NIS-direktivet

17 juli, 2019

Flera olika aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka medfinansiering från EU för att höja cybersäkerhetskapaciteten i linje med kraven i NIS-direktivet. MSB har en samordnande roll för svenska ansökningar.

Läs mer

Höjt rutavdrag för personer under 65 år

15 juli, 2019

Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna kommer att gälla från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

Läs mer