Drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas

9 augusti, 2018

Regeringen har beslutat att införa krav på att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsdeklareras. Sverige blir först i världen med ett sådant system, men det kan införas även i andra EU-länder.

Läs mer

Ändringar i PBL

1 augusti, 2018

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Exempelvis ett nytt undantag i PBL från krav på bygglov för vissa solfångare och solscellspaneler. Boverket har även publicerat ny vägledning, dels för de nya reglerna och dels för andra delar som efterfrågats.

Läs mer

Arbetsrättsmål – juli 2018

31 juli, 2018

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under juli 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Ny paketreselag

28 juli, 2018

Om Ni bokar en paketresa ger det Er ett bättre skydd än om Ni köper resa och boende var för sig. Därför är det viktigt att veta om resan Ni tänker boka är just en paketresa eller inte.

Läs mer

Ny vägledning om livscykelanalyser

17 juli, 2018

Boverket har tagit fram en första version av vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en metod för att beräkna miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råvaror till återvinning och avfallshantering. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Läs mer

EU har röstat ja till förbud mot mjukgörande ftalater i varor

11 juli, 2018

EU:s medlemsländer har vid en omröstning i EU:s Reach-kommitté i dag röstat igenom ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda fyra ftalater – så kallade mjukgörare, i varor. Det exakta datumet för när förbudet börjar gälla ännu inte fastställt, men det blir i mitten av 2020.

Läs mer

Handbok för kommunikatörer – informationspåverkan

6 juli, 2018

MSB har tillsammans med Lunds Universitet tagit fram en handbok i att möta informationspåverkan. Handboken riktar sig främst till kommunikatörer i offentlig sektor men är lärorik även för privat sektor. Handboken vill bidra till att kommunikatörer vid bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer i offentlig förvaltning självständigt ska kunna öka sin medvetenhet om, identifiera och möta informationspåverkan som riktas mot den egna verksamheten.

Läs mer