Höjd energiskatt, koldioxidskatt på bränslen samt skatt på kemikalier i viss elektronik

9 februari, 2019

Regeringen föreslår i en promemoria att nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet ska slopas. Vidare föreslås slopad skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk. Slutligen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik ska höjas.

Läs mer

Echa föreslår förbud mot mikroplaster

8 februari, 2019

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa föreslår ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter. Echa har bedömt att ett förbud på EU-nivå är motiverat för att skydda hälsa och miljö mot utsläpp av mikroplast.

Läs mer

Miljömål – januari 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer