Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter. Läs mer

Myndigheters serviceskyldighet

14 januari, 2020

På Altea får vi ofta frågan om myndigheters skyldigheter. Ofta kopplat till att man inte har fått svar på en fråga alternativt att svaret myndigheten ger ett mycket otydligt svar. Med anledning av detta tänkte vi förklara vad myndigheter har för skyldigheter i att svara på frågor och vara behjälpliga med tolkningar o.s.v.

Läs mer

Digital tillstånd- och kontrollista för Heta Arbeten

13 januari, 2020

Nu har Ni som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten tillgång till en ny digitala tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten. Den är framtagen för att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta Ert jobb som tillståndsansvarig ute på fältet.

Läs mer

Mål avseende offentlig upphandling – december 2019

31 december, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under december 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer

Miljömål – december 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Läs mer