Miljömål – november 2018

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2018. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Läs mer

Månadsbrev – november 2018

28 november, 2018

I månadens nyhetsbrev kan ni läsa om att FN:s klimatpanel IPCC den 8 oktober presenterade sin rapport om 1,5 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmning får allvarliga konsekvenser för många människor, för miljön och för ekosystemen.

Läs mer

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets undersökning om arbetsorsakade besvär.

Läs mer

Nya föreskrifter om smittrisker från den 19 november

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatsen inför tydligare regler och fokus på att stimulera ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. De nya föreskrifterna beräknas omfatta en miljon anställda.

Läs mer

Förbjudet att sälja lödtenn med bly till privatpersoner

9 november, 2018

Det är förbjudet att sälja metallegeringar som innehåller bly till privatpersoner sedan den 1 mars 2018. Det gäller till exempel lödtenn eller gjutmetall för tennsoldater om halten bly är 0,3 procent eller högre. Däremot får Ni sälja sådana produkter till yrkesmässiga användare om förpackningarna är märkta med texten ”Endast för yrkesmässigt bruk”. Företag som vill sälja produkterna måste också ha tillstånd av länsstyrelsen.

Läs mer

Krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret

5 november, 2018

Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.

Läs mer