Månadsbrev – mars 2018

20 mars, 2018

I februari blev antalet dagar tills GDPR träder i kraft tvåsiffrigt. Om Ni inte har börjat arbetet för att täcka in kommande krav så är det nu hög tid.

Läs mer

Ny webbutbildning: Gröna hyresavtal

12 mars, 2018

Genom ett grönt hyresavtal har du som fastighetsägare eller hyresgäst möjlighet att minska energianvändningen och miljöpåverkan i dina lokaler. Energimyndigheten har tagit fram en webbutbildning för alla som vill lära sig mer om gröna hyresavtal.

Läs mer

”Blåljussabotage” införs som brott?

9 mars, 2018

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tagit emot ett delbetänkande som bland annat föreslår att ett nytt brott införs, blåljussabotage. Det nya brottet gör det straffbart att angripa eller hindra till exempel polis eller räddningstjänst när de utför sitt arbete.

Läs mer

Om kriget kommer – redan en världsnyhet

8 mars, 2018

Den är ännu inte tryckt, men har blivit en nyhet världen över. Det handlar om broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som ska delas ut till landets 4,8 miljoner hushåll i samband med krisberedskapsveckan i slutet av maj.

Läs mer

Vägen till självkörande fordon

Utredningen ”Vägen till självkörande fordon” överlämnades den 7 mars till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Utredningen har haft i uppdrag att se över hur självkörande fordon kan bli en del av transportsystemet. Transportstyrelsen föreslås få flera nya uppdrag.

Läs mer

Förslag till ändring i BBR

Boverket har presenterat förslag till ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 1, 5, 6 och 9 samt förslag till ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader.

Läs mer

Reach 2018

Senast i maj 2018 ska ämnen som importeras till eller tillverkas inom EES-området och som du har förhandsregistrerat, registreras enligt den europeiska kemikalieförordningen Reach. Här kan du läsa om vad du som företagare behöver göra. Om du inte är berörd av registreringen behöver du inte göra någonting.

Läs mer