Korttids­arbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Läs mer

Hackeforsmöte nr 2020 är avslutat

Under de veckor som passerat har vi genomfört vårens Hackeforsmöten, detta skedde i digital form då Corona Covid-19 påverkade vår möjlighet att träffa Er i fysiska möten.

Protokollet efter mötet finns tillgängligt i det digitala systemet om Ni klickar på ”Ledningssystem” – ”Dokument”. Längst upp på sidan som nu visas finns ”Gruppspecifika dokument”. Tänk på att möjligheten finns att visa fler rader i tabellen som visas.

Ta hand om Er!

Med vänliga hälsningar

Altea AB

Inga sanktionsavgifter på grund av skyddsutrustning

Arbetsgivare som använder skyddsutrustning som inte är CE-märkt riskerar inte få sanktionsavgifter. Arbetsgivaren ska dock säkerställa att den skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvården ska vara säker och ge ett ändamålsenligt skydd. På grund av rådande läge snabbutreder Arbetsmiljöverket nu möjligheten att tillfälligt godkänna icke CE-märkt skyddsutrustning.

Läs mer

Earth Hour

2007 grundade WWF en enkel symbolhandling för klimatet. Ett initiativ som innebar att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars: Earth Hour. I dag är det världens största klimatmanifestation med cirka en miljard deltagare över hela jorden. Den symboliska nedsläckningen i stad efter stad, hus efter hus, rum efter rum kvarstår, men Earth Hour har blivit mycket mer än så.

Läs mer

Transportstyrelsen skjuter upp dubbdäcksförbud

25 mars, 2020

Transportstyrelsen har beslutat om ett generellt undantag från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.

Läs mer