Nya krav på sanering av PCB

25 oktober, 2006

Regering har efter Naturvårdsverkets bedömning att det erfordras hårdare styrmedel för att ägare av byggnader som innehåller PCB skall genomföra en inventering och sanering lämnat förslag på en ny förordning. Enligt förslaget skall förordningen träda ikraft den 1 november 2006 men enligt uppgifter från miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet är det mer troligt att förordningen träder ikraft 1 januari 2007.

De stora nyheterna är ur fastighetsägarperspektiv att det blir krav på inventering och sanering för vissa byggnader. För byggnader uppförda eller renoverade 1956-1973 skall en inventering göras för att undersöka om PCB-produkter ingår i fogmassan eller golvmassan. Ägare skall senast 31 december 2007 redovisa vilka inventeringsåtgärder som har vidtagits samt vilka åtgärder som planeras för att PCB-produkten sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

Saneringen skall ske senast 31 december 2010 alternativt 31 december 2012 beroende på typ av byggnad och när PCB-produkten hamnade i byggnaden.

För mer information eller frågor, kontakta Altea AB