Nytt krav på förarintyg vid ADR transporter

12 december, 2006

Från årsskiftet införs nya regler för vilka som ska ha förarintyg (ADR-intyg) vid transport av farligt gods.

Idag ska förare av fordon med en tillåten totalvikt över 3.5 ton som transporterar farligt gods ha förarintyg. Den 1 januari 2007 tas totalviktsgränsen bort och förare av alla typer av fordon, oavsett totalvikten, ska inneha förarintyg (ADR-intyg). Kravet gäller inte om man transporterar det farliga godset som begränsad mängd eller som värdeberäknad mängd.

För mer information eller frågor, kontakta Altea AB