Naturvårdsverket har beslutat; sista datum för registrering av producenter som säljer elektriska och elektroniska produkter

24 januari, 2007

I september 2006 öppnade Naturvårdsverket ett register för producenter av elektriska och elektroniska produkter, EE-registret. Detta bygger på förordning SFS 2005:209, producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. De producenter som omfattas av förordningen ska registrera sig senast den 31 januari 2007. För producenter som påbörjar försäljning framöver ska registrering ske senast en månad efter det att försäljningen påbörjats.

Den 1 januari 2007 trädde Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:15 om lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter i kraft. Föreskrifterna innehåller framför allt datum då producenterna enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska registrera sig, redovisa och rapportera till Naturvårdsverkets EE-register. Syftet med EE-registret är att uppnå en bättre kontroll av elavfallet för att på sikt minska spridningen av farliga ämnen.

Producenterna ska rapportera för första gången senast den 31 mars 2007. Rapporten ska innehålla uppgifter om hur många kilo producenterna sålt inom de tio produktkategorierna och hur mycket de samlat in och behandlat under perioden 13 augusti 2005 till den 31 december 2006. För att det ska gå smidigt har Naturvårdsverket upprättat ett elektroniskt register, EE-registret. För att få tillgång till registret måste producenterna först registrera sig. De producenter som redan nu säljer elektriska och elektroniska produkter ska registrera sig senast den 31 januari 2007 för att redovisningen och rapporteringen sedan ska kunna gå att genomföra.

All inrapportering ska ske elektroniskt på EE-registrets hemsida. Redovisning av uppgifter enligt 9 § 4 förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter om hur producenten avser att fullgöra sitt ansvar enligt förordningen ska ske senast två månader efter att producenten registrerat sig i Naturvårdsverkets register. Redovisningen ska uppdateras senast två månader efter det att förhållandena som redovisats förändrats.

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.