Kemikalieinspektionen specialgranskar

19 februari, 2007

Under år 2007 kontrollerar KemI bland annat:

• Företag som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

• Företag i KemI:s produktregister som inte inspekterats tidigare.

• Företag som för in luftmadrasser (badleksaker) till Sverige. Analyser med avseende på innehåll av ftalater i plasten kommer att göras.

• Att reglerna om flyktiga organiska föreningar (VOC) följs av företag som tillverkar eller importerar kemiska produkter som omfattas av dessa regler (färger, lacker och produkter för fordonsreparationslackering).

• Att företag som tillverkar eller för in elektriska och elektroniska produkter följer de särskilda regler som sådana produkter omfattas av (RoHS). Projektet är ett nordiskt tillsynsprojekt.

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.