Arbetsmiljöverket inspekterar

18 april, 2007

Under 2007 kommer Arbetsmiljöverkets inspektionsinsatser att särskilt uppmärksamma vissa områden med många anmälda arbetsskador och där många riskerar att skadas.

Dessa områden är:

# Verkstadsindustrin
# Montering
# Truckar
# Fönstermontage och ROT-arbete
# Våld och hot i kollektivtrafiken
# Vård och omsorg
# Manuell hantering
# Övrig gemensam tillsyn

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.