Nya regler avseende truckar och andra lyftanordningar

29 april, 2007

Den första juli ersätter fyra nya ett tiotal äldre föreskrifter regelverket kring truckar och andra lyftanordningar.

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

Föreskriften skiljer sig från tidigare föreskrifter om användning av arbetsutrustning genom att särskilda krav på lyftanordningar, lyftredskap och truckar tagits bort. Det är ett led i en större revidering av Arbetsmiljöverkets regler (är specificerat i särskilda föreskrifter). Det som är nytt är framförallt kravet på arbetsgivaren att skall utföra en dokumenterad riskbedömning av sin arbetsutrustning. Det som har tillkommit är vissa krav som tidigare fanns i föreskrifter som nu utgått. Det finns krav på att arbetsgivaren skall underhålla och kontrollera arbetsutrustningen.

Gäller: Generellt för all typ av arbetsutrustning och är minimikrav för användning av arbetsutrustning.

Exempel på punkter som behandlas:
Undersökning och riskbedömning
Krav på produkter
Krav på användning
Information till arbetstagare.
Underhåll och kontroll

Ersätter tidigare föreskrift: AFS 1998:4 Användning av arbetsutrustning

AFS 2006:5 Användning av truck

Är anpassad till EG direktiv och är även ett led i Arbetsmiljöverkets revidering av sina föreskrifter. De krav som framförallt lyfts fram är kravet på undersökning och riskbedömning, utbildning och tillstånd. I den nya föreskriften är kravet att truck bara får endast användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. Truckföraren ska även ha ett skriftligt tillstånd av arbetsgivaren för att få använda trucken. Nytt är även att skyddsskor ska användas av personal som arbetar med godshantering inom truckens arbetsområde.Truckar får endast användas i miljöer som är lämpade för det.

Gäller: Användning av truckar och utbytbar utrustning till dessa. Gäller även mobila maskiner när de används med gaffelarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag och för annat ändamål än byggnads- och anläggningsarbete.

Exempel på punkter som behandlas:
Undersökning och riskbedömning.
Krav på produkter
Krav vid användning
Kunskaper och tillstånd
Underhåll och kontroll.

Ersätter tidigare kungörelse AFS 1986:24 Truckar

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Föreskriften ersätter en del äldre meddelanden, anvisningshäften och föreskrifter och är en modernisering av föreskrifterna. Denna föreskrift innehåller tydligare krav och en bättre struktur än sina föregångare. En nyhet är att arbetstagaren måste ha arbetsgivarens tillstånd att använda maskindriven lyftanordning.

Gäller: Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Exempel på punkter som behandlas:
Undersökning och riskbedömning.
Krav på produkter
Krav vid användning
Kunskaper och tillstånd
Underhåll och kontroll.

Ersätter tidigare kungörelse AFS 1980:19 Överlasskydd kranar, AFS 1981:17 Förarhytter till stationära kranar, AFS 1981:18 Gångbanor till tornkranar, 1985:13 Lyftbord samt en del äldre anvisningar och meddelanden.

AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Denna föreskrift anger under vilka förutsättningar personer får lyftas med kranar eller truckar, trots att de inte ursprungligen inte är avsedda för det. Det är viktigt att konstatera att tillfälliga personlyft med utrustning som hjullastare, traktorer, teleskoptruckar eller grävmaskiner inte är tillåtna då de varken är kranar enligt definitionen eller uppfyller de tekniska kraven som gäller personlyft med truckar.

Gäller: Utrustning och arbete då personer lyfts med kranar eller truckar som ursprungligen inte är konstruerade eller tillverkade för att lyfta personer.

Exempel på punkter som behandlas:
Undersökning och riskbedömning.
Krav på produkter
Krav vid användning
Besiktning

Ersätter tidigare kungörelse AFS 1983:5 Personlyft med kranar

De företaget som berörs av de nya reglerna kommer inom ett par dagar att återfinna dessa föreskifter under respektive ämnesområde.

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.