Nya regler avseende pallställ

2 maj, 2007

Arbetsmiljöverkets författning 2006:4 har utökat kraven på säkerhet för pallställ och andra lagerställ.

De nya kraven är:

1. Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan.

2. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.

3. Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.

4. Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts igenom stället (s.k. genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

I praktiken innebär detta att:

1. Det alltid skall finnas informationsskyltar som anger fakta avseende maxlast per bärplan och sektion. Informationsskylten skall vara skriven på svenska.

2. Det finns krav på att alla ställageinstallationer skall vara försedda med stolp och gavelskydd om påkörning kan medföra risk för personal. I lagerlokaler där manuell truckkörning förekommer anses denna risk påtaglig varför påkörningsskydd alltid skall finnas i denna typ av lager.

3. Svensk Standard SS 2240 föreskriver att alla ställagestolpar skall vara förankrade i golv om:

• pallställ har totalhöjd högre än 4 ggr pallställdjupet

• pallställ är försett med utdragsenheter eller liknande

• pallställ är försett med ryggstag

4. Pallställage skall vara försedda med betryggande genomskjutningsskydd, för att eliminera risken att pallar faller ned och skadar person.

Dessa regler omfattar alla typer av lagerställ, grenställ, hyllställ, universalställ och andra ställage som kan förekomma för godslast i lagermiljö.

Det yttersta ansvaret för att bestämmelserna efterlevs åvilar respektive företags VD.

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.