Ändringar i lagdatabasen

20 juli, 2007

Som många av Er redan har märkt så har stora delar av lagdatabasen varit kursiv sista tiden. Detta beror på att vi under semestern har bytt källa till alla lagar och förordningar. Riksdagen har bytts ut mot Regeringskansliets rättsdatabas. Anledningen är att Regeringskansliet uppdaterar fortlöpande till skillnad från Riksdagen samt att sidorna går snabbare att ladda.

Under semestern så har vi även gått igenom hela lagdatabasen men framför allt inriktat oss på fyra riktigt tunga områden:

• Straffrätt (ca 30 SFS) – utgår främst från Brottsbalken och reglerar de flesta brott från våldsbrott till skatte- och narkotikabrott. Innehåller även bestämmelser avseende utlämning, brottsofferfond, vittnen och till viss del internationellt samarbete.

• Verkställighetsförfattningar (ca 30 SFS) – Fastställer straff, böter såväl som frihetsberövande.

• Ordning och säkerhet (ca 65 SFS) – Innehåller bestämmelser avseende poliser, ordningsvakter och bevakningsföretags skyldigheter och ansvar. Hantering av hittegods, P-böter och bortbogsering av fordon, skydd mot och undersökning av olyckor. Vidare regleras många typer av register såsom belastnings- och misstankeregistret. Även Schengen och dess informationsregister återfinns inom detta juridiska område.

• Processrätt (ca 125 SFS) – Reglerar hela domstolsförfarandet från stämningsansökan till överklagande.

Vill Ni att vi skall skräddarsy något av dessa områden eller något annat till Ert företag?

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.