Arbetsmiljöverket planerar 2000 inspektioner

17 september, 2007

Men hänsyn till de nya reglerna avseende truckar, lyftanordningar och arbetsutrustning planerar Arbetsmiljöverket att genomföra cirka 2000 inspektioner under 2007-2008. Dessa planeras främst inom lager och partihandel och transport.

Vid inspektionerna tar Arbetsmiljöverket upp följande frågor:

* hur ni arbetar med att bedöma riskerna och förbättra arbetsförhållandena där truckkörning förekommer
* belastningsergonomiska risker i samband med truckkörning och hantering av gods/varor.
* tillstånd och kunskaper för truckförare

Är Ni osäkra på om Ni uppfyller kraven bör Ni läsa tidigare nyhetsbrev eller kontakta Altea AB.

I Linköpingsdistriktet kommer Arbetsmiljöverket under tre höstmånader kontrollera att besiktningsregler följs avseende bakgavellyftar på lastbilar och andra lyftanordningar, exempelvis skyliftar. Inspektionerna omfattar också grävmaskiner, lastbryggor vid godsterminaler, bil- och skyliftar.

I hela landet finns det ca 35 000 lastbilar utrustade med bakgavellyft i trafik. Dessa ska besiktigas av något av de ackrediterade företagen vartannat år. Under en två-årsperiod har dock inte ens hälften genomgått besiktning. Det ingår alltså inte i besiktningen av själva fordonet. Har sista datum för besiktning passerat, gäller körförbud. Är det så illa, som Arbetsmiljöverket befarar så kör hälften av lastbilarna omkring med en otillåten bakgavellyft.

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.