E-anmälan till Produktregistret

7 februari, 2008

Nu kan företag anmäla kemiska produkter elektroniskt till produktregistret hos Kemikalieinspektionen (KemI). Allt som behövs för att komma igång är en e-legitimation och en bekräftelse från KemI.

Det nya sättet att anmäla gör det möjligt för företagare att direkt se alla uppgifter om det egna företaget som har lämnats till Produktregistret. Produkternas anmälningsnummer (A-nummer) kan också tilldelas omgående.

Två sätt att e-anmäla
Företaget kan välja mellan två olika tillvägagångssätt när produkter ska anmälas. Antalet anmälningspliktiga produkter på företaget avgör vilken e-anmälan som är bäst.

1. Företag med få produkter
Användaren kan logga in på webbsidan med e-legitimation och anmäla, eller uppdatera, en produkt i taget. På webbsidan finns listor med förslag på valbara uppgifter som gör det lättare att fylla i korrekt information. Sammansättningsuppgifter kan också lämnas på webbsidan. All information krypteras.

2. Företag med många produkter
Användaren kan logga in på webbsidan med e-legitimation och lämna en datafil med flera produktanmälningar samtidigt. Filen ska vara i formatet CSV (ett filformat som används i Excel). Om företaget har fler än cirka tio anmälningspliktiga produkter kan CSV-filer vara lönsamt. All information krypteras.

Fördelar med e-anmälan
• Företagaren kan direkt se och ändra sina uppgifter
När en e-anmälan är genomförd kan företagaren direkt se alla uppgifter om det egna företaget som har lämnats till Produktregistret. Om någon uppgift är fel kan företagaren föra in ändringarna direkt på webbplatsen.

• A-nr tilldelas omgående
Anmälningsnummer (A-nr) tillhandahålls i samma stund som produkten hamnar i Produktregistret. A-numret finns i databasen när registreringen har
genomförts. Företag kan därför snabbt informera sina kunder om produktens A-nr.

• Uppdatering av nya uppgifter förenklas
Företagare kan enkelt uppdatera eller komplettera sina tidigare anmälda uppgifter på webbplatsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB