Fosfater förbjudna i tvättmedel för enskilt bruk

17 mars, 2008

Från den 1 mars förbjuds tvättmedel med fosfater. Tvättmedel som tillverkats innan förordningen nu träder i kraft får säljas till 31 augusti. I höst kommer alla tvättmedel i handeln vara fosfatfria.

Fosfater bidrar till övergödningen av vattendrag, sjöar och hav. Därför beslöt regeringen den 6 december 2007 att förbjuda dessa ämnen i tvättmedel för enskilt bruk.

Sverige har drivit ett förslag om fosfatförbud i tvättmedel för länder runt Östersjön i arbetet med konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö, HELCOM. Inom de närmaste åren ska alla HELCOM-länder (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige) presentera nationella program när det gäller fosfater i tvättmedel.

Miljöminister Andreas Carlgren kommenterar lagändringen så här: "Fosfatförbud är ett enkelt sätt att begränsa utsläppen av fosfor till Östersjön. Om alla länder runt Östersjön införde förbud i tvätt- och rengöringsmedel beräknas totala utsläppen minska med en femtedel."

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB