Nya starkströmsföreskrifter

17 april, 2008

Den 31 januari beslutade Elsäkerhetsverket om nya starkströmsföreskrifter som träder i kraft den 1 oktober. Föreskrifterna finns nu publicerade och kommer inom kort att läggas in hos de företag som berörs.

Starkströmsföreskrifterna ersätter största delen av ELSÄK-FS 1999:5 (Blå boken). Tillsammans med föreskrifterna och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet (ELSÄK-FS 2006:1) ersätter dessa hela Blå boken och ändringsföreskrifterna.

De nya föreskrifterna består av fyra delar:
• 2008:1 reglerar hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda och ersätter ELSÄK-FS 2004:1,
• 2008:2 behandlar varselmärkning vid starkströmsanläggningar,
• 2008:3 handlar om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och anordningar och
• 2008:4 upphäver starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 1999:5).

– Starkströmsföreskrifterna innehåller egentligen inga omfattande förändringar, säger verksjurist Carina Larsson. De flesta ändringarna i föreskrifterna är lättnader. Under hösten, i samband med att föreskrifterna träder i kraft, kommer Elsäkerhetsverket ge ut författningskommentarer till de nya starkströmsföreskrifterna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB