Klimatnyttan av biogas och E85 klargjord

15 maj, 2008

Kör man på E85 minskar klimatpåverkan med 65 % jämfört med bensin, medan ren biogas minskar klimatpåverkan med 85 procent, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets gemensamma nya Bilindex. Siffrorna utgår från bränslenas faktiska sammansättning i Sverige.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB