Förslag till höjda statliga avgifter för miljöfarlig verksamhet

24 september, 2008

Naturvårdsverket föreslår höjda årsavgifter för tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Avgifterna regleras i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT). I genomsnitt föreslås att schablonavgifterna höjs med i storleksordningen 20 – 30 procent. För vissa verksamheter innebär det högre höjningar än så, andra får lägre och en del får sänkta avgifter. Genom förslaget beräknas högre intäkter öka kostnadstäckningen för domstolars och statliga myndigheters arbete från ca 65 procent till i storleksordningen 70 – 80 procent.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB