Ny myndighet för samhällsskydd och beredskap

24 oktober, 2008

Den sista december upphör Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. I stället startar en helt ny, sammanhållen myndighet; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Myndigheten kommer att ledas av generaldirektör Helena Lindberg och ledningen kommer att vara placerad i stockholmsområdet.

MSB ska ha ansvaret för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.

Den första fasen av arbetet med att bygga den nya myndigheten är nu avslutad. Verksamheten kraftsamlas i Stockholm, Karlstad, samt i begränsad omfattning i Kristinehamn. Två av Räddningsverkets nuvarande fyra skolor, Revinge och Sandö, ska ingå i MSB. Skolorna i Rosersberg och Skövde kommer att avvecklas.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB