Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

24 oktober, 2008

Ändringar i förordningen 2005:209 medför att det nu är ett gemensamt datum för lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter.

Senast den 31 mars 2009 ska du som producent rapportera fullgörande för två rapporteringsperioder (för kalenderåret 2007 och för kalenderåret 2008). Rapporterandet av fullgörande behöver därmed inte göras innan 2008-10-31.

Observera även den nya föreskriften NFS 2008:14 som ersätter NFS 2006:15.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB