EU-blomman i offentliga upphandlingar

7 november, 2008

EU-kommissionen vill se en ökad användning av miljömärkningskriterier i offentlig upphandling. I första hand ska EU-blomman bli mer känd och tillämpas i större utsträckning.

Kommissionen bjöd i mitten av oktober in representanter från medlemsstaterna till en workshop för att diskutera denna fråga utifrån en utredning genomförd av ICLEI . ICLEI rekommenderar i korthet följande för att öka användningen av miljömärkningen EU-blomman:

• Lägga till information om hur EU-blommans kriterier kan användas i redan existerande handböcker, guidelines om miljöanpassad upphandling och genomföra utbildningar och workshops
• Förbättra dialogen mellan upphandlande myndigheter och leverantörer/branscher
• Utveckla standardiserade förfrågningsunderlag
• Tillhandahåll informations om priser och tillgänglighet av miljömärkta produkter
• Enhetlighet i kriteriernas formulering inom EU
• Marknadsför EU-blomman för centrala inköpscentraler och regionala nätverk

Kommissionen kommer efter denna workshop att arbeta vidare med ett förslag till hur man kan nå en ökad användning och kunskap om EU-blomman i offentlig upphandling.

Vad är EU-Blomman?
Precis som de nordiska länderna enats om en officiell miljömärkning, Svanen, har EU enats om ett gemensamt europeiskt miljömärke. EU-Blomman är EU:s officiella miljömärkning, beslutad av EU-kommissionen. Målet var att skapa ett system för frivillig miljömärkning inom EU med syfte att främja produkter med reducerad påverkan på miljön under hela sin livscykel. Märket var även tänkt som en vägledning till konsumenterna i deras val av produkter som kan bidra till att minska miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och ge dem information om de miljömässiga egenskaperna hos de märkta produkterna.

När infördes EU-Blomman?
Beslutet togs i mars 1992 och de första produktgruppskriterierna lanserades 1993. Arbetet med Blomman regleras genom EU-förordningen om ett gemensamt miljömärke.

Hur beslutar man om EU-Blommans kriterier?
Kraven tas fram av nationella organisationer i EU:s medlemsländer på uppdrag av EU -kommissionen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. För att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt, på samma sätt som med Svanen. Tillverkarna måste genom tester och dokumentation visa att produkterna klarar dessa krav.

Hur många produktområden finns det?
Idag finns det sju olika produktområden och 28 produktkategorier. Dessa omfattar rengöringsprodukter, tvål, hårschampo, maskindiskmedel, diskmaskiner, värmepumpar, TV-apparater, kylskåp, datorer, glödlampor, tvättmedel, dammsugare, skor, textiler, campingplatser, pappersprodukter, bäddmadrasser, trämöbler, golv, och smörjmedel.

Vem ansvarar för EU-Blomman i Sverige?
I Sverige sköts arbetet med EU-Blomman av SIS Miljömärkning AB, på uppdrag av regering och riksdag.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB