Regler för produktregistret

23 december, 2008

Den första januari 2009 ändras vissa delar av bestämmelserna för hur företagen ska anmäla till produktregistret. Bestämmelserna i 3 kap i KIFS 2008:2 träder i kraft och ersätter 7 kap 1-10 §§ i KIFS 1998:8.

De nya reglerna innebär bland annat att företagen ska börja redovisa om en produkt har importerats från ett EU/EES-land eller ett land utanför EU/EES (4 §, 5 p). Detta utgör viktig information i tillsynen.

Om Kemikalieinspektionen vet vilka företag som berörs av Reach kan information om förordningen riktas till dessa aktörer.

Underkategori ska redovisas
De nya reglerna innebär också att företagen ska börja redovisa underkategori för färger, lacker eller produkter för fordonsreparationslackering (5 kap. 11-15 §§ KIFS 2008:2). Bestämmelserna för hur företagen ska anmäla dessa flyktiga organiska ämnen, VOC, till produktregistret beskrivs i 3 kap 4 § 14. KIFS 2008:2.

Reglerna tar också hänsyn till det som gäller för säkerhetsdatablad.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB