Tillstånd för särskilt farliga kemikalier

15 december, 2008

Krav på tillstånd upphör för särskilt farliga kemiska produkter från länder utanför EU. Från och med den 1 jan 2009 krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för yrkesmässig eller privat import av särskilt farliga kemiska produkter från länder som inte är medlemmar i EU.

Tillstånd krävs dock fortfarande avseende överlåtelse av särskilt farliga kemikalier och vid annan än yrkesmässig hantering, till exempel privat användning.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB