Glödlampor förbjuds inom EU

2 januari, 2009

Europeiska kommissionens ekodesignkommitté röstade den 8 december 2008 igenom kommissionens förslag att stegvis fasa ut användningen av glödlampor inom EU.

Omröstningen skedde inom ramen för Ekodesigndirekti­vet. Det kommande förbudet mot glödlampor motiveras främst av ökad energieffektivitet hos alternativa lampor som ska ersätta glödlamporna. Kommissionen anser även att övergången till mer energieffektiva lampor bidrar till att minska utsläppen av kvicksilver från energiproduktion inom EU.

Tidtabell för stegvis utfasning av glödlampor inom EU

September 2009 – Förbud mot alla matta glödlampor och klara 100W glödlampor.

September 2010 – Förbud mot klara 75W glödlampor.

September 2011 – Förbud mot klara 60W glödlampor.

September 2012 – Förbud mot klara 40W och klara 25W glödlampor.

September 2013 – Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor.

September 2016 – Skärpta krav på halogenlampor.

På kort sikt kommer glödlamporna att ersättas i huvudsak av så kallade lågenergilampor som innehåller kvicksilver. Det stegvisa förbudet mot glödlampor kompletteras med krav på information om kvicksilver till konsumenter.

Krav på information
Tillverkare och importörer av lampor som innehåller kvicksilver ska märka förpackningen med innehåll av kvicksilver (x,x mg). Tillverkarna ska också genom märkningen ange hur konsumenter ska få information om hur de bör agera för att minimera exponeringen för kvicksilver om en en lampa går sönder/krossas inomhus. Information om innehållet av kvicksilver i lampor är viktig för att konsumenter ska kunna göra ett medvetet val vid köp av lampor och ha möjlighet att välja lampor med lägst halt av kvicksilver.

Tillverkare och importörer ska även via hemsidor lämna information om hur uttjänta lampor som innehåller kvick­silver ska hanteras och samlas in. Enligt kommissionen samlas endast 20 procent av sådana lampor in inom EU. Ökad kännedom hos konsumenter om att lågenergilampor innehåller kvicksilver kan höja motivationen för ökad insamling.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB