Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

16 januari, 2009

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål inrättades den 1 januari 2009 som en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten. Vid enheten handläggs ärenden om:

* brott mot miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter,
* arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen,
* brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg med tillhörande förordningar och föreskrifter
* miljöbrottslighet som åtalas med stöd av annan primär lagstiftning, t.ex. brottsbalken,
* grova jaktbrott avseende de fredade rovdjuren.

Chef för Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål är chefsåklagare Mats Palm. Riksenheten har kansliort i Malmö.

Riksenheten bedriver verksamhet på nio ställen i landet: Malmö, Göteborg, Växjö, Jönköping, Nyköping, Örebro, Stockholm, Östersund och Luleå (Gällivare). Varje arbetsställe har ett geografiskt ansvarsområde.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB