Inspektioner av företag som säljer kemiska produkter

10 mars, 2009

Kommunerna kommer inspektera butiker som säljer kemiska produkter, exempelvis bensinstationer, matvaruaffärer, byggvaruhus och färghandlare och rapporterar sedan in resultatet till Kemikalieinspektionen (KemI) mellan september och december. Resultatet kommer sedan att rapporteras till Kemikalieinspektionen och ligga till grund för Kemikalieinspektionens inspektioner som sker under den första halvan av 2010.

Syfte
Syftet med projektet är att:
• Få bort produkter med dålig produktinformation från den svenska marknaden.
• Upptäcka och inspektera företag som idag står utanför den svenska kemikaliekontrollen.
• Väcka intresse och öka kunskapen om kemiska produkter och det regelverk som rör dem. Bland annat kommer den nya klassificerings- och märkningsförordningen att presenteras.
• Ge förutsättningar för en mer enhetlig kemikalietillsyn i landet.
• Öka samarbetet och utveckla kommunikationen mellan kommunerna och Kemikalieinspektionen.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB