Miljömålsportalen

31 mars, 2009

I dag lanseras den nya Miljömålsportalen. Miljömålsportalen är Miljömålsrådets webbplats som ger alla intresserade information om Sveriges 16 miljökvalitetsmål och arbetet för att nå dem.

Miljömålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt.

Adressen till Miljömålsportalen är: http://www.miljomal.se

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB