Interaktiv utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

26 maj, 2009

Arbetsmiljöverket har tagit fram en interaktiv utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med Stockholms läns landsting och utbildningsföretaget Learnways. I första hand riktar den sig till nybörjare på området men kan också användas av chefer, skyddsombud och alla andra intresserade.

Förutom fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete tar utbildningen också upp ansvarsfrågor och lagkrav. Mycket av informationen är anpassad efter olika roller, till exempel chef, skyddsombud och medarbetare. Praktiska övningar ger användaren möjlighet att testa sina kunskaper och från varje kapitel i utbildningen går det att ta sig vidare till regler, temasidor och trycksaker.

Den webbaserade utbildning är gratis att genomföra och Ni hittar här.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB