Nya upphandlingskriterier för godstransporter

10 juni, 2009

Miljöstyrningsrådet har uppdaterat upphandlingskriterierna för godstransporter. De nya upphandlingskriterierna för godstransporter fokuserar på ett par av de viktigaste miljöproblemen från vägtransporter: avgasemissioner och utsläpp av koldioxid. Kriterierna innehåller även krav på däck- och fordonsunderhåll.

I kriterierna anges villkoren för hur tjänsten skall genomföras och innehåller bland annat krav på de fordon som skall användas för godstransporterna. Kriterierna är indelade i tre olika nivåer för att ge de upphandlande myndigheterna möjlighet att ställa miljökrav på olika nivåer.

Kriterierna innehåller även krav som skall bidra till minskad bränsleförbrukning samt krav på effektivare transporter.

Förutom miljökraven innehåller även kriterierna trafiksäkerhetskrav.

De nya upphandlingskriterierna finns tillgängliga på Miljöstyrningsrådets hemsida.

Miljökrav.

Trafiksäkerhetskrav.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB