EMC-direktivet

2 juli, 2009

Detta nyhetsbrev riktar sig till de som tillverkar eller importerar produkter som faller under EMC-direktivet.

Det nu gällande EMC-direktivet, 2004/108/EG, fastställdes den 15 december 2004 och ersatte då direktivet 89/336/EEC. Det gamla direktivet upphörde att gälla den 20 juli 2007.

För att ge en mjuk övergångsperiod mellan de två direktiven har det varit tillåtet att sätta produkter på marknaden som godkänts enligt det gamla direktivet om de släppts ut på marknaden före den 20 juli 2009. Med ”släppa ut på marknaden” menas det datum då produkten för första gången blev tillgänglig för allmänheten.

Denna övergångsperiod är nu snart över och för alla nya produkter gäller alltså att enbart det nuvarande direktivet 2004/108/EG ska tillämpas efter den 20 juli i år.

Apparater med en DoC (Declaration Of Conformity, tillverkardeklaration) utfärdad före 20/7 2007 enligt direktiv 89/336/EEC kan fortsätta att tillverkas och placeras på marknaden fram till 20/7 2009, apparaten kan därefter finnas till försäljning men inte tas in eller tillverkas i EES-området efter detta datum.

Apparater med en DoC utfärdad efter 20/7 2007 skall överensstämma med direktiv 2004/108/EEC.

Notera att utförs förändringar av en apparat efter 20/7 2007 (placerad enligt direktiv 89/336) som kan tänkas påverka dess EMC-egenskaper skall apparaten betraktas som en ny apparat och därmed också följa det nya direktivet.

Den som vill fördjupa sig i regelverket kring de olika EU-direktiven rekommenderas att läsa dokumentet ”Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach”, även känd som ”The blue guide”. Finns även i svensk översättning via länken här.

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB