Ny förordning ställer krav på miljöledningssystem i Sveriges alla myndigheter

28 juli, 2009

Regeringen ställer nu krav på att alla myndigheter ska ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i verksamheten vid myndigheterna. Den nya förordningen om miljöledning i statliga myndigheter ger också riktlinjer för hur myndigheterna ska rapportera sitt miljöarbete.

Ca 200 myndigheter har sedan 1996 haft i uppdrag att införa miljöledningssystem. Nu har regeringen beslutat att inrätta en förordning som innebär att statliga myndigheter har en skyldighet att ha ett miljöledningssystem.

– Det offentliga Sverige ska vara ett föredöme i omställningen mot ett grönt hållbart samhälle. Miljöarbetet vid myndigheterna är ett viktigt verktyg i den omställningen. Nu förenklar vi myndigheternas miljöarbete samtidigt som vi tydliggör kraven, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Med förordningen gör regeringen tydligt att myndigheter med betydande miljöpåverkan bör registrera sig enligt EMAS eller certifiera sig enligt ISO 14001. Ett nytt krav är också att myndigheterna ska använda energieffektiv informationsteknik exempelvis användning av videokonferenser.

Beslutet innebär samtidigt att det övergripande arbetet med miljöledningssystem förenklas för såväl myndigheterna som Regeringskansliet genom att riktlinjerna samlas i en förordning.

Naturvårdsverket har i uppdrag att vägleda myndigheterna i miljöledningsarbetet samt att sammanställa en årlig rapport med analys av hur myndigheternas arbete har gått.

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB