ECHA utökar kandidatförteckningen

13 januari, 2010

ECHA:s Medlemsstatskommitté har beslutat att ytterligare 15 ämnen ska föras in på kandidatförteckningen. Datum för införandet är 2010-01-13.

De nya ämnena är:
Anthracene oil, cas-nummer: 90640-80-5
Anthracene oil, anthracene paste, distn. Lights, cas-nummer: 91995-17-4
Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction, cas-nummer: 91995-15-2
Anthracene oil, anthracene-low, cas-nummer: 90640-82-7
Anthracene oil, anthracene paste, cas-nummer: 90640-81-6
Coal tar pitch, high temperature, cas-nummer: 65996-93-2
Acrylamide, cas-nummer: 79-06-1
Aluminiosilicate, Refractory Ceramic Fibres, cas-nummer: —
Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres, cas-nummer: —
2,4-Dinitrotoluene, cas-nummer: 121-14-2
Diisobutyl phthalate, cas-nummer: 84-69-5
Lead chromate, cas-nummer: 7758-97-6
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104), cas-nummer: 12656-85-8
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34), cas-nummer: 1344-37-2
Tris(2-chloroethyl)phosphate, cas-nummer: 115-96-8

Hela kandidatlistan återfinns på ECHAs hemsida.

Ett ämne tas upp på kandidatförteckningen om det har särskilt allvarliga inneboende egenskaper.

Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen måste lämna sådan information till sina kunder att varan kan hanteras på ett säkert sätt.

Konsumenter har rätt att på begäran få samma information från leverantören av varan inom 45 dagar.

Ämnen på kandidatförteckningen kan bli aktuella för tillståndsprövning innan de får säljas eller användas.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB