EU-kommissionens guide till maskindirektivet

18 januari, 2010

Den 29 december 2009 trädde nya maskindirektivet ikraft. I Sverige implementeras direktivet genom AFS 2008:3. Föreskriften medför konsekvenser för tillverkare, distributörer, köpare samt användare av maskiner.

Den 14 januari presenterade kommissionen en guide till maskindirektivet. Guiden omfattar betänkandesatserna, artiklarna samt bilaga 1 och 2. En komplettering av guiden med bilagor 3 till 11 kommer under 2011. Guiden finns endast på nätet eftersom den är så omfattande, mer än 300 sidor, och kan komma att revideras varje år. Om ett år kommer guiden att vara översatt till alla EU-språk.

Ni finner guiden här.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB