Trafikverket – ny myndighet

30 mars, 2010

Den 1 april 2010 startar en ny myndighet, Trafikverket. Trafikverket kommer att omfatta verksamheten vid nuvarande Vägverket och Banverket samt vissa verksamheter vid Sjöfartsverket, SIKA och Transportstyrelsen. Bildandet av den nya myndigheten innebär således att Vägverket, Banverket och SIKA avvecklas den 1 april 2010.

Trafikverkets uppgift är att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt. Trafikverket ska, i nära dialog med regioner och kommuner, svara för en samlad, långsiktig infrastrukturplanering för väg, järnväg, sjö och luft. Trafikverket kommer även att ansvara för planering, byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Dess uppgift blir även att ansvara för att infrastrukturen utnyttjas effektivt och att den främjar säkra och miljöanpassade transporter.

Trafikverket har sitt huvudkontor i Borlänge och regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Kristianstad, Luleå och Stockholm.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB