Nya reviderade regler om arbetsplatsens utformning

1 april, 2010

Vad gäller egentligen på jobbet i fråga om belysning, inomhusluft, tillgång till dagsljus, akustik, toaletter och personalutrymmen? Det och mycket mer regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), som nu arbetats om och träder i kraft den 1 april i år.

De innehåller 115 paragrafer med bestämmelser, några färre än i de föreskrifter från 2000 som samtidigt upphör att gälla. Paragrafer kring byggherrens respektive projektörens ansvar vid projektering har utgått, eftersom dessa nu ingår i arbetsmiljölagens nya lydelse. Dispositionen av texten har förändrats och gjorts tydligare. Anpassning har gjorts för att fånga upp krav och råd som upphävts eller ska upphävas i andra föreskrifter.

I likhet med tidigare utgåvor finns en fyllig kommentardel.

Arbetsmiljöverket har regeringens bemyndigande att utifrån arbetsmiljölagen ge ut de föreskrifter som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, För närvarande ingår cirka 100 föreskriftshäften i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS), som samtliga är juridiskt bindande.

Nedan finner Ni de olika föreskrifterna i fulltext.

AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning

AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB