Konkurrensutsatt fordonsbesiktning

23 juni, 2010

Riksdagen har beslutat att införa trängselskatt i Göteborg från och med 1 januari 2013. Beslutet innebär att 9 och 10 §§  Lagen om trängselskatt (2004:629) kommer att ändras samt att en andra bilaga införs. I bilagan redovisas var, när och hur stort beloppet på trängselskatten i Göteborg är. Syftet med att införa trängselskatt även i Göteborg är att förbättra miljön och framkomligheten. Skatten ska också bidra till att finansiera investeringar i Göteborgsområdet i kollektivtrafik, järnväg och vägar, bland annat Västlänken, och en ny älvförbindelse.

Trafikverket och Transportstyrelsen arbetar för närvarande med att inrätta de arbetsgrupper och projekt som ska arbeta med genomförandet.  Det är Transportstyrelsen som kommer att leda projektet med byggandet av trängselskattesystemet och det är de som är ansvariga för all information rörande trängselskatten. Ett liknande system för trängselskatt som används i Stockholm kommer, i stor utsträckning, även att användas i Göteborgsområdet. 

Informationen kommer bl.a. från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB


Altea AB | Box 200 | 581 02 LINKÖPING | Besöksadress: Apotekareg. 14 | Tel 013-16 30 30 | Fax 013-16 30 34
mail: info@altea.se | Hemsida: https://altea.se/