Sammanfattning av miljöpolitiken 2006-2010

8 juni, 2010

Miljödepartementet har tagit fram ett informationsmaterial om miljöpolitiken under denna mandatperiod. Sammanfattningen finner Ni nedan och publikationen finns i sin helhet längst ner i nyhetsbrevet.

Sverige har en miljöpolitisk tradition av att vara en internationell förebild. Under de senaste åren har regeringen ytterligare höjt ambitionen och insatserna. Sverige är inte störst men kan vara först in i den gröna ekonomin. Vår möjlighet att visa ledarskap är att stå för en nödvändig miljöomställning med ny teknik och innovationer som möter miljöutmaningar samtidigt som ekonomin växer.

Politiken ger spelreglerna, men omställningen sker varje dag i människors vardag. För nödvändiga miljöresultat är det avgörande att ha en engagerad befolkning och ett näringsliv som vill ligga i frontlinjen. Den här skriften speglar miljöpolitiska beslut och vårt gemensamma arbete för att möta miljöutmaningarna.

Ni finner hela informationsmaterialet Ett grönare Sverige, Miljöpolitiken 2006-2010 här

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB