Sammanfattning över lagändringar vid halvårsskiftet

28 juni, 2010

Som många av Er har märkt så har det skett många lagändringar den sista tiden, många av dessa träder ikraft den första juli. Regeringskansliet har tagit fram en sammanställning på 40 sidor där de viktigaste ändringarna behandlas. Observera att alla lagändringar inte kommenteras i Regeringskansliets publikation.

Ni finner Regeringskansliets publikation Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2010 här

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB