Bygginspektioner

13 juli, 2010

Fallolyckor på bygg- och anläggningsarbetsplatser orsakar varje år svåra arbetsskador och dödsfall. Arbetsmiljöverket genomför nu en omfattande tillsynsinsats som fokuserar på fallrisker på byggarbetsplatser.

Drygt tio procent av arbetsolyckorna i byggbranschen är fallolyckor, vilket är dubbelt så många som för samtliga branscher. Under de senaste fem åren har 14 dödsfall inträffat i branschen på grund av fallolyckor. Drygt 60 procent av fallolyckorna leder till sjukfrånvaro över två veckor. Motsvarande siffra för samtliga anmälda arbetsolyckor är 39 procent.

En färsk djupstudie som Arbetsmiljöverket gjorde om fallolyckor inom byggbranschen visar att den interna risk- och säkerhetsstyrningen i de olycksdrabbade företagen har brustit i många led. Dålig kunskap och erfarenhet, otydlighet i ansvarfördelningen på byggarbetsplatsen, dålig efterlevnad av interna regler och instruktioner samt språkförbistring mellan arbetstagare av olika nationalitet är några faktorer som har bidragit till olyckorna.

Arbetsmiljöverkets inspektioner granskar den riskbedömning och åtgärdsplanering som arbetsgivaren gör tillsammans med skyddsombudet inför varje byggarbetsställe samt hur dessa åtgärdsplaner revideras under byggets framåtskridande.

Arbetsmiljöverkets inspektioner genomförs under 2010 och 2011. Det är verkets distrikt i Stockholm, Linköping och Örebro som ansvarar för tillsynsinsatsen. De tre distrikten genomför sammanlagt 250 inspektioner under 2010 som riktar sig främst till byggarbetsplatser i Mellansverige.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB