Förenkling av prisjämförelser vid taxiresor

5 september, 2010

För att göra det enklare för medborgare och turister att få rätt prisinformation när de ska åka taxi, föreslår Transportstyrelsen i en remiss att taxifordon utrustas med en ny och förenklad typ av prisdekaler.
I februari 2010 fick Transportstyrelsen i uppdrag att i samråd med Konkurrensverket och Konsumentverket göra en översyn av prisinformation för taxiresor. Som skäl angavs bland annat att dagens prisinformation upplevs som svårläst och obegriplig av många kunder och att det kan vara svårt att uppskatta priset för just sin taxiresa.
För att lösa problemet kortsiktigt har Transportstyrelsen tagit fram ett förslag som nu är ute på remiss. Förslaget går ut på att de gällande föreskrifterna (VVFS 2006:85) överförs till Transportstyrelsen och uppdateras med förändrade krav på prisinformation.
De som inte åker taxi så ofta eller turister från andra länder kan ha svårt att veta hur mycket en taxiresa egentligen kommer att kosta innan man sätter sig i bilen. Dagens prisinformation minskar förutsättningarna för en prispress på marknaden, vilket i sin tur riskerar att leda till försämrad konkurrens.
Tydliga jämförpriser
Därför föreslår Transportstyrelsen att reglerna för prisinformation förändras. Idag finns redan en reglering för prisinformation men i det nya förslaget ska informationen bli tydligare. Bland annat innebär det att alla prisdekaler ska utformas på liknande sätt och att jämförpriser ska skrivas ut.
Som en konsekvens av detta tror Transportstyrelsen att pristransparensen kommer att öka vilket på sikt bör leda till en jämnare och lägre prissättning på taxiresor. Dessutom minskar risken för att betala överpriser.
Remisstiden går ut den 5 november. De färdiga föreskrifterna är tänkta att börja gälla den 1 maj 2011.
Notera att detta är ett förslag och kan komma att ändras innan föreskrifterna träder i kraft.
Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB