Nya och ändrade miljösanktionsavgifter

1 oktober, 2010

Regeringen har ändrat i förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Ändringarna gäller från den 1 augusti 2010.

De innebär i korthet följande.
• Miljösanktionsavgifter har införts för överträdelser av EU:s förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – se 6.4.1 – 6.4.4 i förordningens bilaga.
• Bestämmelser om miljösanktionsavgift i förordningens bilaga har bytt plats och fått nya nummer. Den nya numreringen innebär bland annat att vissa överträdelser har övertagit nummer som tidigare gällde för en helt annan överträdelse.
• Nya höjda belopp gäller för överträdelser av EU-förordning om vissa fluorerade växthusgaser – se 6.2.3 (tidigare 6.10.3) och 6.2.4 (tidigare 6.10.4).
• Två nya miljösanktionsavgifter har införts för överträdelser av den svenska förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Dessa avser kraven om barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning – se 6.6.1 och 6.6.2. De ersätter de tidigare avgifterna för överträdelser av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Beloppen har höjts jämfört med vad som gällde tidigare.
• För vissa överträdelser har lydelsen ändrats något – se 4.4.2 (tidigare 4.4.3), 6.3.1 (tidigare 6.11.1), 6.10.1 (tidigare 6.6.1).

Tillsynsmyndigheten måste vara observant på de rockader som gjorts i förordningens bilaga. Tas beslutet om avgift efter ändringen men överträdelsen skedde före, så bör man i beslutet hänvisa till det nya numret. Det är dock lämpligt att till exempel inom parentes anger det tidigare numret. Observera att de olika versionerna måste jämföras noggrant så att det är fullständigt klart att överträdelsen inte har ändrats i sak.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB